Välbesökt lunchseminarium om Stöd till förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer

Den 23 maj 2024 hölls ett lunchseminarium om stöd till förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer. Det är nu möjligt att ladda ner presentationen.

Under vårens andra lunchseminarium från FOU nu beskrevs den samskapandeprocess som genomförts tillsammans med representanter från primärvårdsrehabilitering, biståndsenhet och hemtjänstutförare i syfte att ta fram, testa och utvärdera arbetsmodeller för samverkan kring egenvård. Resultat från tidigare studier i forsknings- och utvecklingsprojektet STEG presenterades.

Diskussioner fördes kring:

  • I vilken utsträckning används egenvårdsintyget i dag och för vilka ändamål?
  • Vad ser de olika professionerna för möjligheter och hinder i arbetet med egenvårdsintyg?
  • Hur ser äldre personer på att ta emot stöd till egenvård från äldreomsorgen/hemtjänsten?

Ladda ner bilderna från lunchseminariet här!
STEG lunchseminarium FOU nu 240523 (PDF)

Läs mer om lunchseminariet: Lunchseminarium: Stöd till förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer

Senast ändrad 2024-06-10