Lunchseminarium: Stöd till förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer

  • 2024-05-23

  • 12 - 12.45

  • Digitalt via Microsoft Teams

Vårens andra lunchseminarium från FOU nu är på temat "Stöd till förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer – samverkan med egenvårdsintyget som verktyg".

Under seminariet kommer resultat från tidigare studier i forsknings- och utvecklingsprojektet STEG att presenteras och diskuteras:

  • I vilken utsträckning används egenvårdsintyget i dag och för vilka ändamål?
  • Vad ser de olika professionerna för möjligheter och hinder i arbetet med egenvårdsintyg?
  • Hur ser äldre personer på att ta emot stöd till egenvård från äldreomsorgen/hemtjänsten?

Vi kommer också att beskriva den samskapandeprocess som genomförts tillsammans med representanter från primärvårdsrehabilitering, biståndsenhet och hemtjänstutförare i syfte att ta fram, testa och utvärdera arbetsmodeller för samverkan kring egenvård.

Talare

  • Emma Granström, forskare och projektledare, FOU nu
  • Elin Jakobsson, post doc och utredare, Äldrecentrum

Datum

23 maj 2024, kl. 12:00–12:45

Plats

Digitalt via Microsoft Teams

Anmälan

Via denna länk, senast 22 maj 2024.

Forskning och utveckling, Seminarium