Lunchseminarium 23 maj: Stöd till förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre

Vårens andra lunchseminarium från FOU nu är på temat "Stöd till förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer – samverkan med egenvårdsintyget som verktyg".

Det är nu dags för FOU nu:s andra lunchseminarium våren 2024, som kommer handla om "Stöd till förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer – samverkan med egenvårdsintyget som verktyg". Talar gör Emma Granström, forskare och projektledare vid FOU nu, samt Elin Jakobsson, post doc och utredare vid Äldrecentrum.

Under seminariet kommer resultat från tidigare studier i forsknings- och utvecklingsprojektet STEG att presenteras och diskuteras:

  • I vilken utsträckning används egenvårdsintyget i dag och för vilka ändamål?
  • Vad ser de olika professionerna för möjligheter och hinder i arbetet med egenvårdsintyg?
  • Hur ser äldre personer på att ta emot stöd till egenvård från äldreomsorgen/hemtjänsten?

Vi kommer också få lära oss mer om den samskapandeprocess som genomförts tillsammans med representanter från primärvårdsrehabilitering, biståndsenhet och hemtjänstutförare i syfte att ta fram, testa och utvärdera arbetsmodeller för samverkan kring egenvård.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig här: Lunchseminarium: Stöd till förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer

Publicerad 2024-04-29

Bakgrund

FOU nu drog hösten 2023 igång en serie lunchföreläsningar med teman relaterade till våra arbeten. Enkla genomgångar som lämpar att lyssna på över en lunch. 2024 års första lunchföreläsning hölls den 21 mars och var på temat "Vårdövergångar i ett komplext vård- och omsorgssystem".