Lärdomar från uppföljning av Metodrummet i Upplands Väsby

Nu finns lärdomar kring effekter och centrala omständigheter samt framåtblick att ta del av från uppföljning av Metodrummet i Upplands Väsby!

Under våren 2023 inledde FOU nu och Upplands Väsby kommun ett samarbete om uppföljning av Metodrummet. Övergripande syfte med uppföljningen var att stärka förutsättningarna för utveckling av Metodrummet.

Lärdomarna rör det som uppnåtts samt centrala delar eller omständigheter som påverkat Metodrummets aktiviteter och effekter. Vidare uppmärksammas framåtblickande frågeställningar och funderingar, för fortsatt utveckling av Metodrummet. Uppföljningen inkluderar även en litteraturöversikt kring former och effekter av simulering för färdighetsträning.

Läs mer här: Lärdomar från uppföljning av Metodrummet i Upplands Väsby

Publicerad 2024-04-16