Presentation från lunchseminariet 21/3

Det är nu möjligt att ladda ner den presentation som visades under FOU nu:s lunchseminarium "Vårdövergångar i ett komplext vård- och omsorgssystem" 21 mars 2024.

Under lunchseminariet 21/3 talade, Carl Willers (forskare), Rosalind Pfaff (doktorand), Lisa Herulf Scholander (forskare) och Elisabeth Rydwik (docent och lektor) på temat "Vårdövergångar i ett komplext vård- och omsorgssystem".

Resultat från tidigare studier om riskfaktorer för återinläggning efter geriatrisk slutenvård presenterades, och en samskapandeprocess som syftar till att ta fram en modell för vårdövergångar under 2024 beskrevs.

Det är nu möjligt att ladda ner den presentation som visades. Du hittar den via nedanstående länk.

Publicerad 2024-03-25