Lyckad digital minikonferens: Fokus funktionshinder – forskning, utveckling, kompetens i Stockholms län

Ett digert utbud av presentationer stod på dagordningen på den årliga minikonferensen om hälsa för personer med funktionsnedsättning.

Intresset var stort för den årliga digitala minikonferensen med fokus på Hälsa för personer med funktionsnedsättning - fysiskt, psykiskt och socialt, som gick av stapeln den 12 mars 2024. Under konferensen gavs bilder av pågående arbeten inom forskning, utveckling och kompetens i Stockholms län, och hur det arbetet relaterar till hälsa för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om konferensen hos Storsthlm: Tack för att du deltog på Fokus funktionshinder forskning – utveckling – kompetens i Stockholms län 2024 (Storsthlm)

Arbeten

Följande arbeten presenterades:

 • Introduktion och information om olika aspekter av hälsa och vård och vad man vet om hälsoläget för personer med funktionsnedsättning i länet
  Tatja Hirvikoski, forskning- och utvecklingschef, Habilitering och hälsa, Region Stockholm
 • Digitalt innanförskap ger hälsovinster
  Rapport från brukarorganisationerna med konkreta förslag för ökat innanförskap.
  Funktionsrätt Stockholm , Karin Aronsson
 • Fritid för bättre hälsa
  Ökad delaktighet och nytt idrottspolitiskt program Sigtuna kommun. Ett lärande exem­pel på hälsofrämjande insatser.
  Länsstyrelsen, Kitimbwa Sabuni och Sigtuna kommun, Malin Berndt, Samordnare för fritid för personer med funktionsnedsättning
 • ”Det blev som institution igen, det blev vi och dom”
  En studie om personer med IF under Covid-19.
  Erica Spång, FoU Nordost och Lisa Palmqvist, universitetslektor vid Göteborgs Universitet
 • Förebygg ohälsosamma levnadsvanor : Lev!
  Ett utvecklingsarbete för att både förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor. Ett material framtaget för vuxna personer med funktionsnedsättning.
  Habilitering & Hälsa, FoUU, Douglas Sjöwall
 • Universellt utformad tillgänglighet på Ungdomsmottagningarna
  Ökad tillgänglighet för alla oavsett individuella behov genom enkla åtgärder, tillgänglighet bortom fysiska aspekter. I samarbete med Habilitering och hälsa för att förstå och implementera bästa praxis.
  Ungdomsmottagningar i Region Stockholm, Margareta (Meta) Hagwall Stillerud, Leg. Barnmorska och Projektledare för Ung Funk
 • Kompetens i LSS-bostad om psykisk ohälsa
  Finns kompetens att ge adekvat bemötande och stöd till personer med personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism med samtidig psykisk ohälsa?
  Forum Carpe, Ingela Nilsson, projektledare
 • Nytt regionalt samråd: Hälsa för personer med funktionsnedsättning
  Livsloppsperspektiv och prioriterade utvecklingsfrågor för Region Stockholm och länets kommuner.
  Storsthlm, Malin Carlson, processledare för funktionshinderfrågor
 • Jämlik vård fokus kognitiv sjukdom/demens
  Nya tag i länet för bättre samverkan i stödet till yngre personer som får demenssjukdom både med och utan tidigare funktionsnedsätt-ning.
  FOU nu, Elisabeth Lauritzen processledare

Fokus funktionshinder är ett samarbete mellan Storsthlm, Habilitering& Hälsa, Forum Carpe, Länsstyrelsen, FoU nordost, FOU nu samt Funktionsrätt Stockholms län.

Publicerad 2024-03-18