Kunskapsstöd kring utformningen av daglig verksamhet

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd för att stödja utvecklingen av daglig verksamhet.

Daglig verksamhet är den vanligaste insatsen enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och många personer stannar i verksamheten länge. Att deltagarna får en meningsfull sysselsättning och en ökad delaktighet i samhället är av största vikt. För att stimulera till verksamhetsutveckling har Socialstyrelsen nu tagit fram ett kunskapsstöd som riktar sig till bland andra chefer och baspersonal inom daglig verksamhet, handläggare och verksamhetsutvecklare.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats: Så kan daglig verksamhet utformas för bästa kvalitet - Socialstyrelsen

Publicerad 2024-06-04