Socialtjänstdagen i nordväst 2024

2024 års upplaga av Socialtjänstdagen i nordväst anordnades av FoU Nordväst den 23 maj. FOU nu medverkade.

Dagen arrangerades av FoU Nordväst utifrån det övergripande temat: En ny Socialtjänstlag 2025 - hur förbereder vi oss?

FOU nu medverkade vid seminarium om ”Lärande organisation inom Socialtjänsten” samt vid ”Vuxna med komplexa behov – ett samarbete mellan FoU:er”.

Läs mer på FoU Nordvästs hemsida: Dokumentation från Socialtjänstdagen i nordväst 2024 – FoU Nordväst (fou-nordvast.se)

Publicerad 2024-05-30