Lovande start för workshopserie om sömlösa vårdövergångar

Undvikbara återinläggningar innebär en börda inte bara för vården, utan även för individen. Den första av en serie workshopar på området fokuserade på vårdövergångar – nuläge och utmaningar.

Vid FOU nu pågår forskningsprojektet "Studera orsaker till och ta fram nya arbetsmodeller rörande återinskrivning i slutenvård". Den första workshopen samlade representanter från Jakobsbergsgeriatriken, Jakobsbergs universitetsvårdcentral, Järfälla Rehab, Järfälla kommun, Kommunala pensionärsrådet Järfälla och SPF Seniorerna.

Deltagarna och forskargruppen kommer genom ett samskapande arbetssätt att utveckla en modell för sömlösa vårdövergångar i samband med utskrivning från geriatrik. Första workshopen handlade om att skapa en helhetsbild av nuläget och kartlägga aktuella utmaningar kring vårdövergångar – ett tema som engagerade!

Workshopserien pågår under våren och hösten 2024. I nästa fas av projektet ska modellen införas och utvärderas.

Publicerad 2024-05-16