Från utmaningar till lösningar i workshopserie om sömlösa vårdövergångar

Vårens tredje workshop om sömlösa vårdövergångar vid utskrivning från geriatrik har pekat ut en väg framåt och lagt en grund för höstens fortsatta arbete. Tack till alla engagerade deltagare!

Under vecka 24 genomfördes vårens tredje workshop om sömlösa vårdövergångar vid utskrivning från geriatrik. Workshopserien förenar deltagare från akademi och praktik samt äldre-/anhörigrepresentanter. Målet är att gemensamt utveckla förbättrade arbetssätt kring vårdövergångar för äldre personer med komplexa vårdbehov.

Deltagarna har under våren identifierat gemensamma utmaningar och utsett prioriterade fokusområden för nya arbetssätt. De prioriterade områdena handlar om att hitta gemensamma lösningar för

  • En gemensam och ömsesidig förståelse mellan organisationer och professioner
  • Samordnad och överensstämmande information från vård- och omsorgsaktörerna till äldre personer och anhöriga.

Tack till alla engagerade deltagare! Vi ser fram emot fortsatt samarbete i höst.

Publicerad 2024-06-17