Seminarium belyser delaktighet i beslutsfattande för personer med intellektuell funktionsnedsättning kring LSS-insatser under pandemin

FoU Nordost bjuder in till ett digitalt seminarium om personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras uppfattning av delaktighet i LSS-insatser under COVID-19-pandemin.

”Nej, det fick vi inte” – Delaktighet i beslutsfattande för personer med intellektuell funktionsnedsättning kring LSS-insatser under pandemin

COVID-19 pandemin medförde stora konsekvenser för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) som får insatser i enlighet med LSS. Exempelvis stängde daglig verksamhet ned på många håll och besöksförbud infördes på LSS-boenden.

Göteborgs och Linköpings universitet startade under 2022 upp ett projekt med syftet att undersöka hur personer med IF upplever att deras tillfredställelse med, involvering i och delaktighet i sina sociala insatser har påverkats av pandemin. FoU Nordost deltog i projektets samverkansgrupp.

FoU Nordost har nu bjudit in Lisa Palmqvist, universitetslektor, och Pia Käcker, forskare, båda vid Göteborgs universitet till detta seminarium där de kommer att presentera resultat från forskningsprojektet.

Läs mer på FoU Nordosts hemsida: Webbseminarium 13 september – ”Nej, det fick vi inte” – Delaktighet i beslutsfattande för personer med intellektuell funktionsnedsättning kring LSS-insatser under pandemin (FoU Nordost)

Publicerad 2024-05-30