FoU-café – Anhörigstöd i framkant

  • 2023-12-01

  • 10 - 12

  • Digitalt eller på plats

Återträff med forskarteamet som berättar om den senaste vetenskapliga artikeln som belyser biståndshandläggarnas roll i stödet till anhöriga.

Innehåll

  • Återträff med forskarteamet som berättar om deras senaste vetenskapliga artikeln som belyser biståndshandläggarnas roll i stödet till anhöriga, Supporting carers as non-clients: Care managers’ experiences of their role in direct and indirect carer support”, och summerar slutsatser från hela forskningsstudien och kunskapsresan.
  • Idé om ny samskapad forskning för fördjupad kunskap och metodstöd för ökad anhörigperspektiv då närstående flyttar till särskilt boende. Forskarteamet i samarbete med FOU nu mfl.
  • Socialstyrelsens vägledning/ uppföljning av anhörigperspektivet och stöd till anhöriga
  • Erfarenhetsutbyte kring kommunernas lokala anhörigstrategier/program.

Medverkande

Forskarteamet; Magnus Jegermalm, Joy Torgé och Pia Nilsson. Elisabeth Lauritzen, FOU nu samt nordvästkommunerna.

Tid

1 december 2023, kl. 10.00–12.00

Plats

FOU nu, Jakobsbergs sjukhus, plan 3

Möjlighet finns också att delta digitalt.

Kontakt

Frågor? Kontakta elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se

Anmälan

Via denna länk, senast 30/11.

Forskning och utveckling