Lunchseminarium: Anhörigperspektivet

  • 2023-11-21

  • 12.15 - 13

  • Digitalt via Microsoft Teams

Höstens tredje lunchseminarium från FOU nu är på temat "Anhörigperspektivet – en fråga för hela socialtjänsten. Exempel på hur anhörigstöd kan samskapas."

Vi på FOU nu har planerat för en serie kortare lunchseminarier om aktuella och intressanta ämnen relaterade till vår verksamhet. I detta höstens tredje seminarium kommer FOU nu:s Elisabeth Lauritzen tala med Pia Nilsson, forskarassistent och anhörigkonsulent vid Ersta Diakoni, och Lena Gädda, anhörig.

Samtalets innehåll:

  • Anhörigperspektiv – en fråga för HELA socialtjänsten och en del av god och nära vård.
  • Hur stöd till anhöriga kan samskapas med anhöriga, ett exempel.

Datum

21 november 2023, kl. 12:15–13:00

Plats

Digitalt via Microsoft Teams

Forskning och utveckling, Seminarium