Lärandenärverk för träning av färdighet och förmåga

Det händer mycket – både regionalt och nationellt – i frågan kring metodträning.

I lärandenätverket för träning av färdighet och förmåga skapar vi i samverkan ett gemensamt lärande för utveckling inom och mellan kommunal och regional verksamhet. Nätverket möjliggör erfarenhetsutbyte mellan intresserade verksamheter, med tanken att stärka förutsättningarna för att utbildning genom färdighetsträning verkligen ger de avtryck i praktiken vi hoppas på.

Nätverket, som är länsgemensamt, hade sin senaste träff i mitten av mars vid Högdalens KTC (kliniskt träningscentrum) med god uppslutning från både kommuner och geriatriska verksamheter.

Nästa träff sker 15 juni i Upplands Väsbys metodrum. Kontakta FOU nu om du vill delta eller ha mer information.

Publicerad 2023-03-27