Positiva erfarenheter från pilot rörande färdighetsträning och samverkan

Fördelar i form av stärkt kompetens och stärkta förutsättningar för samverkan kan skönjas från pilotprojekt rörande aktiviteter för färdighetsträning i nordväst.

Under hösten och våren har verksamheter från Järfälla och Upplands-Bro tillsammans med geriatriken prioriterat och tagit fram program/aktiviteter för färdighetsträning. Aktiviteterna har sedan testats vid träningsrummet på Jakobsbergs sjukhus, i lokaler på FoU samt vid Danderyds sjukhus. Prioriterade områden var centrala infarter, andning och luftvägar samt kateterisering.

Uppföljning pågår, men redan nu kan vi se fördelar både vad gäller stärkt kompetens och stärkta förutsättningar för samverkan mellan deltagarna, både bland dem som planerade och de som sedan tränade tillsammans. Planering pågår för en fortsättning och hur fler verksamheter och kommuner kan inkluderas.

I piloten har FOU nu har bidragit med processledning. För att dra ytterligare lärdomar och bidra till samarbete mellan verksamheter har FOU nu startat ett regionalt lärandenätverk med representanter från flera kommuner och verksamheter inom hälso- och sjukvården som är intresserande av frågor kring systematisk färdighetsträning och metodrum/KTC.

Publicerad 2023-06-13