Uppskattad digital konferens för lärande och erfarenhetsutbyte utifrån coronapandemin

Pandemin har inneburit och innebär fortsatt stor omställning och påfrestning men också ett unikt tillfälle att lära. Tillsammans tog vi tillvara på den chansen.

Under tre timmar den 14 december medverkade ca 80 personer på distans vid sammantaget 12 presentationer, uppdelat på 4 pass i olika grupprum. Lärande och erfarenheter från vår region och våra kommuner delades och diskuterades.

Presentationerna byggde på såväl samtal, presentationsbilder samt film, och berörde lärande från exempelvis lednings- och verksamhetsperspektiv, samverkan, verksamhetsförändring och omställning, uppföljning samt kommunikation.

Programpunkter och dokumentation

Klicka på länken nedan för att se programmet, vad som presenterades och av vem. Du kommer också kunna ladda ner PM från respektive presentation.

Vad kan vi lära av Coronapandemin? – Program och presentationer

Publicerad 2020-12-21