Vad kan vi lära av Coronapandemin?

  • 2020-12-14

  • 14 - 17

  • Digitalt

En digital konferens för lärande och erfarenhetsutbyte som genomfördes den 14 december 2020.

En eftermiddag med fokus på erfarenheter från vår region och våra kommuner

Pandemin har inneburit och innebär fortsatt stor omställning och påfrestning men också ett unikt tillfälle att lära av varandra.

Tid: 14.00–17.00, 14 december 2020
Plats: Digitalt

Konferensen bjöd på 12 olika presentationer, från kommuner och verksamheter, uppdelat i tre pass. Se nedan.

Dokumentation och fortsatt lärande

För fortsatt lärande och utbyte finns dokumentation samlad från konferensen under var och en av presentationspunkterna nedan. Klicka på "Visa mer" för att läsa och ladda ner PM som summerar lärdomar och ger kontaktinfo till presentatörerna.

Pass 1 (14:25–14:45)

1a: Att leda i kris

Erfarenheter från ett förvaltningschefsperspektiv.

Medverkande: Elisabet Sundelin, förvaltningschef äldre och LSS, Solna stad.

1b: Nya sätt för verksamheter att ge stöd och göra aktiviteter

Om verksamheter som sökte upp brukarna i hemmet och flyttade aktiviteter utomhus.

Medverkande: Lotta Roupe, bitr verksamhetschef och dagverksamhetsansvarig, Silviahemmet; Mirjam Brocknäs, verksamhetschef, Upplands-Bro kommun

1c: Möjligheter när förvaltningar samarbetar

Från att tillsammans bygga skydds-utrustning, till radio för äldre.

Medverkande: Frida Wagman, verksamhetschef förebyggande verksamheten, Solna stad

 

Pass 2 (14:50–15:10)

2a: Vårdcentraler och kommun i ny ”kluster”- samverkan

Framgångsfaktorer för ny form för samverkan mellan primärvård, kommun och andra aktörer.

Medverkande: Eva Andersson, Barkarby vårdcentral; Eva Wahtramae Carlsson, Järfälla kommun

2b: Vad kan vi lära av en stängd dagverksamhet?

Dagverksamheten fick flyttas till hemmet eller ställas in! Vad tyckte anhöriga och äldre? Vad kan det lära oss om dagverksamhetens uppdrag?

Medverkande: Sophie Löfgren Roberts, Sollentuna kommun; Mirjam Brocknäs, verksamhetschef, Upplands-Bro kommun

2c: Hur kan vi lära av pandemin

Enkäter, reflektionssamtal och work-shops med fokus på arbetssituationen för medarbetare och chefer under pandemin som underlag för åtgärder och beredskap.

Medverkande: Eva Björklund, Social- och omsorgskontoret, Upplands Väsby kommun

 

Pass 3 (15:30–15:50)

3a: Vikten av att hålla ihop i en kris

Vad gemensamma fredagsmöten kan leda till! Ett forum där vi möts; förvaltning och utförare.

Medverkande: Nina Gustafsson, Erika Brinkesjö, Elin Örberg, Ekerö kommun

3b: Tillsammans med civilsamhället kan vi mer!

Samverkan med civilsamhället kan ge kraft och möjligheter. Konsten att ta tillvara engagemang!

Medverkande: Amanda Sjöberg, Mathias Elmersjö, Ekerö kommun

3c: Erfarenheter från arbete med att minimera smitta på SÄBO

Verksamhetschef, MAS och chef för särskilt boende berättar om sina erfarenheter.

Medverkande: Monica Sjögren, Lena Bjuhr Erngren, Sigtuna kommun

 

Pass 4 (15:55–16:15)

4a: Pandemins påverkan på socialtjänsten

En uppföljning av FoU Nordväst.

Medverkande: Kristina Engwall, FoU-chef, FoU Nordväst; Palle Storm, forskningsledare, FoU Nordväst

4b: Ny teknik fick skjuts under pandemin

När digitala lösningar blev nödvändiga – dialog om erfarenheter.

Medverkande: Elisabeth Helgöstam, Järfälla kommun; Helena Bonnevier, Upplands Väsby kommun

4c: Snabbintroduktion av ny personal

Hur gick det att få till på 3 dagar?

Medverkande: Christina Sundman, FOU nu; Kristoffer Willstedt, Solna Stad; Jenny Hamilton, Järfälla kommun

Forskning och utveckling, Konferens