Vad kan vi lära av Coronapandemin?

 • 2020-12-14

 • 14 - 17

 • Online

Välkommen till en digital konferens för lärande och erfarenhetsutbyte den 14 december kl 14.00–17.00

Ta del av erfarenheter från vår region och våra kommuner

Pandemin har inneburit och innebär fortsatt stor omställning och påfrestning men också ett unikt tillfälle att lära av varandra. Låt oss tillsammans dela några erfarenheter från vår region och våra kommuner!

Presentationer i parallella pass

Konferensen har olika pass. Inom varje pass ges parallella presentationer, exempelvis om:

 • Att leda i kris – erfarenheter från ett förvaltningschefsperspektiv
 • Att kommunicera med alla utförare under en kris
 • Vårdcentraler samarbetar i geografiska områden! Framgångsfaktorer för nya former för samverkan mellan primärvård, kommun och andra aktörer?
 • Dagverksamheten fick flyttas till hemmet eller ställas in! Vad tyckte anhöriga och äldre? Vad kan det lära oss om dagverksamhetens uppdrag?
 • Nya sätt att ge stöd och göra aktiviteter. Om aktiviteter flyttar utomhus och stödet söker upp brukarna
 • Vad kan ske när flera förvaltningar samarbetar kring äldre? Från att tillsammans bygga skyddsutrustning till en ny radiokanal som når alla äldre
 • Samverkan med civilsamhället – tillsammans kan vi mer och når fler! Konsten att ta tillvara engagemang
 • Snabbintroduktion av ny personal, hur gick det att få till på 3 dagar?
 • Ny teknik fick skjuts under pandemin – då digitala lösningar blev nödvändiga – dialog om erfarenheter
 • Erfarenheter från arbete med att minimera smitta på SÄBO
 • Pandemins påverkan på socialtjänsten – en uppföljning av FoU Nordväst
 • Hur kan vi lära av det vi är med om? – en utvärderingsprocess med reflektionssamtal och enkäter

Lärande och dialog

Du kommer hinna med 3–4 presentationer. Du väljer på plats under konferensen. Ett PM kommer finnas från respektive presentation för fortsatt dialog och lärande.

Det kommer finnas sätt för dig att lyfta de frågor du tycker är viktiga för fortsatt lärande i spåret av pandemin.

Tid

14.00–17.00, 14 december 2020

Mötesrummet öppnar 13.40, välkommen då för att testa tekniken.

Plats

Digitalt möte. Länk skickas ut till anmälda dagarna innan konferensen.

Frågor?

För mer information kontakta eller hakan.uvhagen@sll.se eller elisabeth.lauritzen@sll.se

Anmälan

Via formuläret nedan, senast 10 december 2020.

Vilka presentationer du vill medverka vid bestämmer du under konferesen. Men, vi är nyfikna på om det finns någon av presentationerna nedan som du är speciellt intresserad av. Kryssa gärna för.

Forskning och utveckling, Konferens