Webbutbildning och vägledning för munhälsa från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har tagit fram en grundläggande webbutbildning om munhälsa och munvård, samt en vägledning för en god munhälsa hos personer med demenssjukdom.

Webbutbildningen vänder sig till personal som i sitt dagliga arbete möter personer som behöver stöd med sin munvård. I utbildningen ingår avsnitt som fungerar som stöd för personal som arbetar med personer med demenssjukdom.

Vägledningen riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och personal inom socialtjänst, tandvård och hälso- och sjukvård. Den beskriver på ett pedagogiskt sätt hur munhälsan behöver uppmärksammas under hela demenssjukdomens förlopp.

Du hittar utbildningen på Socialstyrelsens webbplats

Publicerad 2021-10-05

Senast ändrad 2023-11-07