Två nya Nestor-rapporter fokuserar på hemjänst och socialtjänst

Nestor FoU-center har publicerat två nya FoU-rapporter, med titeln "Hälsofrämjande hemtjänst" och "Mångfasetterad förändring i fragmenterade verksamheter".

Läs om rapporterna och ladda ner dem från Nestor FoU-centers hemsida via länkarna nedan.

"Hälsofrämjande hemtjänst – En studie av hemtjänstens möjligheter att främja äldres hälsa i det dagliga arbetet och i samarbete med primärvårdsrehab"

Rapporten tittar närmare på hur och vilka möjligheter som hemtjänstmedarbetare har för att förebygga och främja god hälsa hos sina omsorgstagare. Fokus ligger på hur detta fungerar inom ramen för personalens dagliga arbete.


"Mångfasetterad förändring i fragmenterade verksamheter – En kvantitativ studie av implementering och rutinisering av 'Individens behov i centrum' (IBIC) i socialtjänsten"

Här undersöks kommuners arbete med att införa och använda IBIC, men studerar även hur IBIC förankras på djupet i verksamheterna så att nya arbetssätt kan tillvaratas långsiktigt.

Publicerad 2021-09-21