Tips: Nestor-rapport söker bidra till förståelse av viktiga begrepp

Socialtjänsten ska bygga på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Det föreslås i den statliga utredningen om en ny socialtjänstlag. Men vad betyder det här begreppet? Nestor FoU-centers nya rapport söker finna klarhet.

Nestor FoU-centers nya rapport vrider och vänder på begreppen ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, ”evidensbaserad praktik” och ”kunskapsstyrning”. Begreppen är centrala i diskussioner som har pågått sedan länge om att skapa en kunskapsbaserad socialtjänst, men har fått extra skjuts i och med den statliga utredningen om en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Dessa begrepp är dock komplexa och inte helt enkla att ringa in. De används på olika sätt i olika sammanhang och förändras över tid.

Rapporten är skriven som ett bidrag till en mer gemensam förståelse av begreppen, och som underlag och uppslag i arbetet med att bygga upp en kunskapsbaserad socialtjänst. Den vänder sig främst till chefer och ledning inom socialtjänsten.

Läs mer och ladda ner rapporten via länken nedan.

Publicerad 2022-03-07