Sundbyberg har startat samverkan psykiatri/beroende

Workshop markerade starten för arbete med att söka former för förbättrad samverkan.

I den lokala samverkan kring god och nära vård har Sundbyberg under våren tillsammans startat upp samverkan inom psykiatri/beroende. Bakgrunden är att personer med psykisk ohälsa, sjukdom eller beroendeproblematik behöver stöd och hjälp från vårdens och socialtjänstens olika delar. De riskerar att inte få ett samordnat stöd, och syftet med samverkan är att tillsammans hitta bra former för samverkan kring denna målgrupp.

Arbetet startades upp med en workshop där ansvariga och personal inom vårdens och socialtjänstens insatser till vuxna medborgare i Sundbyberg som har psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller beroendeproblematik deltog. Gruppen identifierade vem som gör vad inom sina uppdrag, och tog fram gemensamma utvecklingsområden att arbeta vidare med. FOU nu har bidragit med processledning.

Kontakt

För mer information kontakta Emma Granström på FOU nu, emma.granstrom@regionstockholm.se

Publicerad 2023-06-18