Solna tar ett helhetsgrepp kring God och nära vård och omsorg

Ett utvecklingsarbete för God och nära vård och omsorg i samverkan pågår just nu i Solna.

Med utgångspunkt i det som pågår nationellt och regionalt så tar Solna ett helhetsgrepp kring vad det betyder för nära vård och omsorg i Solna, utifrån lokala förutsättningar. Målgruppen är alla medborgare (barn, unga, vuxna och äldre) i Solna och deltar gör Socialtjänst, Elevhälsa, Primärvård, Specialistvård och FoU:er.

Workshop 1 handlade om att skapa en gemensam bild av nuläget i Solna. Fokus låg på frågorna:

  • Vård- och omsorgsaktörer för medborgare i Solna – vilka är vi och vad gör vi?
  • Vilken befintlig samverkan finns mellan dessa aktörer?
  • Vad fungerar bra idag?
  • Vad behöver utvecklas?

Med resultatet från workshop 1 som grund så fortsätter deltagarna i workshop 2 diskutera vad som behöver göras kring samverkan för att bidra till att Solnas medborgare ska nå målbilden för God och nära vård och omsorg. Målet är att formulera en lokal utvecklingsplan med prioriterade områden för gemensam utveckling och uppföljning.

Arbetet processleds av FOU nu. För mer information kontakta Emma Granström eller Elisabeth Lauritzen.

Kontakt

Publicerad 2024-03-18