Socialstyrelsen publicerar vägledning för att förhindra ofrivillig ensamhet bland äldre personer

En ny vägledning från Socialstyrelsen fokuserar på att upptäcka och förhindra ofrivillig ensamhet bland äldre personer. Ungefär 10–15 procent av den äldre befolkningen upplever ofrivillig ensamhet.

Ofrivillig ensamhet är en plågsam känsla och kan kopplas till fysisk och psykisk ohälsa. Forskningen visar att det finns flera riskfaktorer kopplade till ofrivillig ensamhet bland äldre personer, till exempel:

  • förlusten av en partner
  • minskat socialt nätverk
  • nedsatt funktionsförmåga
  • psykisk ohälsa.

Genom att samordna samhällets insatser går det att förebygga och motverka de negativa effekterna som ofrivillig ensamhet kan innebära. Det kan i sin tur ge äldre personer och deras anhöriga en bättre hälsa och ökad livskvalitet.

Läs mer i vägledningen, via länken nedan.

Vägledning för att förhindra ofrivillig ensamhet bland äldre personer (socialstyrelsen.se)

Publicerad 2023-01-05