Se presentationerna från Socialtjänstdagen FoU Nordväst 2021

Socialtjänstdagen FoU Nordväst 2021 anordnades den 28 oktober. Nu kan du se presentationerna i efterhand.

Socialtjänstdagen FoU Nordväst arrangeras årligen av FoU Nordväst i syfte att sprida erfarenheter och goda exempel från praktiken. Konceptet har varit en heldag på Sollentuna Bio, men 2020 och 2021 genomfördes eventet istället digitalt.

Dagen ämnar till att ge praktiker i nordväst möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter av pågående utvecklingsprojekt, plus presentationer från FoU Nordväst. Presentationer kan också ges av externa forskare, aktuella personer (t.ex. författare) och särskilt inbjudna personer från myndigheter.

Se årets presentationer här

Publicerad 2021-11-03