Region Stockholm-rapport: Psykisk ohälsa vanligt bland de äldsta i Stockholms län

Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre över 85 år i länet. Flest självmord i länet begås av män över 85 år. Det visar en ny rapport från Region Stockholm som ger en bred bild av folkhälsan hos de allra äldsta i befolkningen.

En ny rapport från Region Stockholm visar att personer som är 85 år och äldre har de högsta självmordstalen i befolkningen, och att överrisken är särskilt påtaglig bland män. I den intervjustudie som rapporten delvis är baserad på, uppgav 11 procent att de haft självmordstankar de senaste två veckorna. Nästan hälften av deltagarna (fler kvinnor än män) uppvisade också att de var i riskgrupp för depression när de testades med ett frågeverktyg.

Rapporten tar ett brett grepp på hälsa. Utöver den psykiska hälsan behandlas fysisk hälsa, funktionsnedsättningar, hälsa koppad till bostaden samt sexuell hälsa – ett område som sällan har undersökts bland personer över 85 år.

Läs mer via nedanstående länk.

Psykisk ohälsa vanligt bland de äldsta i Stockholms län (folkhalsoguiden.se)

Publicerad 2023-09-07