Ny rapport från Nestor FoU-center undersöker samverkan kring sköra äldre under pandemins första våg

Synen på hur samverkan kring sköra äldre har fungerat under pandemins första våg skiljer sig mellan olika vård- och omsorgsaktörer i södra Stockholmsregionen, visar ny en rapport.

I en nyligen publicerad rapport från Nestor FoU-center undersöks hur samverkansarbetet mellan geriatrisk slutenvård, primärvård och äldreomsorg i södra Stockholmregionen fungerade under coronapandemins första våg. I rapporten framgår att personer som ingått i samverkansgrupper som skapats och varit aktiva före pandemin uppger att samverkansarbetet underlättades under coronan.

Läs mer här:

Publicerad 2021-04-19