Ny Nestor-rapport om hälso- och sjukvård på SÄBO

Nestor FoU-center har släppt en ny rapport om hur hälso- och sjukvården på särskilt boende (säbo) fungerar och vad som eventuellt skulle behöva utvecklas.

Rapporten ingår i en tvådelad intervjustudie. I denna rapport, som är del 2, har intervjuer gjorts med undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister, chefer för säbo och biståndshandläggare, som alla har anknytning till särskilt boende. Även boende på säbo och anhöriga har intervjuats. Studiens fokus ligger bl.a. på förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande arbete, och samarbete mellan olika professioner.

Läs rapporten här: För en god och jämlik hälso- och sjukvård på särskilt boende (Nestor FoU-center)

Den första delrapporten publicerades 2021 och handlar om vilken hälso- och sjukvård som utförs på säbo och hur olika professioner ser på att erbjuda mer avancerade insatser, och går att läsa här.

Publicerad 2023-05-08