Nestor-rapport undersöker äldre personers upplevelse av kommuners webbplatser

En ny FoU-rapport från Nestor FoU-center på temat äldre och digitalisering fokuserar på äldres användning av kommuners hemsidor, utifrån de äldres synvinkel.

Rapporten tar upp hur äldre personer uppfattar och förhåller sig till information och tjänster som finns på kommuners webbplatser, främst gällande informationssökning kring äldreomsorg, seniorriktade aktiviteter och bibliotekstjänster. Rapporten är en del av en flerårig studie på samma tema.

Studien är gjord av Nestors projektledare Sara Cederbom och Karin Högstedt och bygger på intervjuer med äldre personer i södra Stockholm.

Ta del av rapporten och se en kort video om den via nedanstående länk:

Nestor FoU-center

Publicerad 2023-02-02