Lyckad forskningsförmiddag om äldre, digitalisering och delaktighet

Den 27 april hölls en digital forskningsförmiddag om delaktighet i det digitala samhället. Arrangör var Äldrecentrum tillsammans med FOU nu, FoU Nordost, Nestor och Karolinska Institutet.

På torsdagen den 27 april kopplade ett 80-tal förhoppningsfulla deltagare upp sig för en chans att lära sig mer om äldre personers delaktighet i det i digitaliserade samhället och om digitalt utanförskap. Det blev stort engagemang och bra samtal, till exempel om var ansvaret för att ge äldre personer stöd med teknik egentligen ligger, och kring hälso- och sjukvårdsfrågor.

Dagen bjöd på genomgångar av kunniga forskare på området:

  • Eva Lindqvist, enhetschef för Nationellt kompetenscentrum och vägledning äldreomsorg på Socialstyrelsen inledde.
  • Forskare från DELAD-projektet berättade om digitalt utanförskap och socialtjänstens roll, samt om utvecklingen av ett praktiknära forskningsprojekt och en metod för dialog med socialtjänst och samhälle.
  • Dino Viscovi, universitetslektor vid institutionen för samhällsvetenskaper på Linnéuniversitetet, talade om äldre personers teknikanvändning och hur det påverkar deras möjligheter att vara delaktiga i samhället.
  • Agneta Malmgren Fänge, docent och universitetslektor vid institutionen för hälsovetenskaper på Lunds universitet, redogorde för hur gemensamt digitalt lärande kan stödja delaktighet för personer med demenssjukdom, samt återhämtning hos anhöriga och personal.

Förmiddagen var en del av projektet DELAD, Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället, som drivs av fyra av Stockholms forsknings- och utvecklingsenheter och forskargruppen CACTUS på Karolinska Institutet.

Publicerad 2023-05-02