Gemensam Forte-ansökan om medel för samverkansstudie syftar till att förebygga ohälsa bland äldre

FOU nu tillsammans med Nestor FoU-center, FoU Nordost och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har lämnat in en gemensam ansökan till Forte om forskningsmedel för att genomföra en studie rörande samverkan för äldres hälsa.

Stockholmsområdets fyra äldreinriktade FoU:er har lämnat in en ansökan hos Forte för att kunna starta upp ett gemensamt forskningsprojekt för studier av samt stödjandet av samverkan vid förebyggande och trygghetsskapande insatser i hemmet. Genom fallstudier skall samverkan mellan olika aktörer studeras och möjligheter till utveckling sökas – exempelvis mellan äldre personer, medarbetare inom vård- och omsorg, representanter från frivilligorganisationer etc. På sikt är förhoppningen med arbetet är att bättre kunna förebygga försämrad hälsa hos äldre personer som bor hemma (i ordinärt boende).

Beslut från Forte väntas komma i maj 2021.

Läs mer om arbetet här: Samverkan vid förebyggande och trygghetsskapande insatser i hemmet

Senast ändrad 2021-03-02