FoU Nordväst-rapport undersöker coronakrisens påverkan på socialtjänsten

En ny rapport från FoU Nordväst dokumenterar coronapandemins påverkan på några socialtjänstområden i åtta kommuner i nordvästra Stockholm.

– Det är nu vi ska ta oss tid att diskutera och fundera igenom vad man vill behålla av de nya arbetssätten och vad av det gamla vi kan lämna bakom oss, säger Anna Gärdegård, socionom och FoU-chef, i en intervju med tidningen Framtidens Karriär – Socionom.

Anna Gärdegård är socionom samt tf FoU-chef på FoU Nordväst. Tillsammans med kolleger har hon författat rapporten Coronakrisens påverkan på socialtjänsten – april till september 2020.

Anna vill uppmana socialtjänsten att lära av krisen och fundera igenom vilka arbetssätt man vill ha framöver.

I rapporten studeras frågor som distansarbete, arbetssätt, samverkan, tillgång till information och skyddsutrustning inom socialtjänstområdena socialpsykiatri, missbruk och beroende, integration samt barn och unga.

Vidareläsning:

Publicerad 2021-09-27