Forte presenterar resultat rörande psykisk ohälsa och E-socialt arbete

Forte anordnar två webbinarier: Om digitaliseringen av socialtjänstens individ- och familjeomsorg (17/11), samt om psykisk ohälsa hos barn och unga (25/11).

Webbinarium om digitaliseringen av socialtjänstens individ- och familjeomsorg

17 november 2021, 10:00–11:30: Digitaliseringen av socialtjänstens individ- och familjeomsorg Under seminariet kommer de viktigaste resultaten av litteraturöversikten E-socialt arbete: En systematisk litteraturöversikt med fokus på socialtjänstens individ- och familjeomsorg att presenteras. Välkommen att anmäla dig.

Läs mer på Forte.se

Webbinarium om psykisk ohälsa hos barn och unga

25 november 2021, 14:00–15:00: Vill du veta mer om psykisk ohälsa bland barn och unga, aktuella begrepp, mätmetoder och vad som gör det svårt att bedöma förekomst och vårdbehov? 25 november ordnar vi ett webbinarium för att lansera rapporten: Psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd hos barn och unga – begrepp, mätmetoder och förekomst. Lanseringen följs av ett panelsamtal.

Läs mer på Forte.se

Publicerad 2021-11-11