Erfarenhetsutbyte kring förebyggande arbete och digitala träfflokaler för äldre

Utveckling av det förebyggande arbetet är en aktuell fråga. Pandemin har lett till att flera kommuner har ställt om sitt arbete och börjat söka former för digitala aktiviteter och träffar för äldre. På ett FoU-cafe den 3 juni var fokus på erfarenhetsutbyte kring förebyggande arbete och digitala träfflokaler för äldre.

Exempel på arbetssätt och former presenterades av Lunds kommun som startat digitala träffpunkten för seniorer 2020. Då pandemin tvingade träfflokalerna att stänga tog de i Lund ett radikalt grepp och startade Digitala träffpunkten för seniorer.

Exempel gavs även från Upplands-Bro med digitala träffar, uppsökande verksamhet i form av ”tekniska bussen” och Ipads för utlåning. Även Järfälla berättade om hur de startat digital fika och digitala samtalsgrupper för äldre samt erbjuder ”hemguide” som ger stöd med tekniken i hemmet.

Det var ett stort intresse med ca 45 anmälda från 20 kommuner (alla kommunerna inom FOU nu, 8 andra kommuner i länet och 5 kommuner från övriga landet). De flesta av de personer som deltog arbetar med aktiviteter för äldre inom öppna verksamheter, dagverksamhet eller särskilt boende. Även chefer, utvecklingsledare, digitala strateger och anhörigkonsulenter samt FoU-enhet deltog.

Vid erfarenhetsutbyte i mindre grupper lyftes bland annat:

  • Hur ta tillvara de fördelar som finns med digitala aktiviteter
  • Samarbete med andra kompetenser!
  • Gemensamma aktiviteter för äldre – oavsett om de bor hemma eller på SÄBO.
  • Hur nå ut till fler äldre?
  • Hur kan vi arbeta systematiskt för att involvera de äldre i utvecklingen av former för att nå ut bättre? Hur vet vi vad de vill ha?

Kontakt

För mer information, kontakta Elisabeth Lauritzen elisabeth.lauritzen@sll.se

Publicerad 2021-06-15