Digitalt kompetensstöd för dig som vårdar sköra äldre

Ett nytt digitalt stöd för dig som arbetar med att vårda personer på SÄBO, patienter inom geriatrisk sjukvård eller äldre sköra personer i primärvården har tagits fram av Akademiskt primärvårdscentrum.

Akademiskt primärvårdscentrums nyframtagna digitala kompetensstöd "Omvårdnad gör skillnad" ger vägledning i arbetet med omvårdnad och annan icke-farmakologisk behandling med senaste evidensen inom åtta områden, viktiga för de äldres hälsa och välbefinnande.

Vi lever allt längre. För en del betyder det ett långt friskt och aktivt liv, medan andra får sjukdomar och krämpor som behöver behandlas, oftast med läkemedel. Flera tillstånd hos sköra äldre kan dock med fördel behandlas på annat sätt än med läkemedel.

Det nya digitala kompetensstödet ”Omvårdnad gör skillnad - för sköra äldre” tar ett helhetsgrepp om just detta. Verktyget vänder sig i första hand till dig som är sjuksköterska, undersköterska eller vårdbiträde, men även läkare, studenter och annan vårdpersonal kan ha stor nytta av det här. Det är helt gratis och tillgängligt på dator, surfplatta och telefon via Lärtorget utan inloggning.

Läs mer på Akademiskt primärvårdscentrum: ”Omvårdnad gör skillnad” - nytt digitalt kompetensstöd för dig som vårdar sköra äldre (akademisktprimarvardscentrum.se)

Publicerad 2023-06-19