Webbinarier om kvalitets- och verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen från Socialstyrelsen

Du som arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen bjuds in till åtta digitala möten på olika aktuella teman under våren. Arrangör är Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg.

Du som arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen, bjuds in till åtta digitala möten på olika teman under våren där du kan byta erfarenheter med andra som jobbar med samma frågor.

Mötena utgår från olika aktuella teman och sker digitalt. Du väljer de teman som är aktuella för dig. Du behöver inte anmäla dig i förväg utan ansluter direkt via Teams-länk.

Teman:

  • 2024-02-13 Evidensbaserad praktik inom äldreomsorgen
  • 2024-03-05 Att dela upp arbetsuppgifter mellan olika personalgrupper inom hemtjänsten
  • 2024-03-12 Frågor om mat och måltider för äldre
  • 2024-04-16 Att utveckla förebyggande och hälsofrämjande arbete
  • 2024-04-23 Om teambaserat arbetssätt
  • 2024-05-21 Att skapa delaktighet i äldreomsorgens utveckling
  • 2024-05-29 Om egenvård inom äldreomsorgen
  • 2024-06-11 Utvärdering av nya arbetssätt i äldreomsorgen

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats: Välkommen till vårens erfarenhetsutbyten mellan verksamhetsutvecklare i äldreomsorgen! - Socialstyrelsen

Publicerad 2024-01-16