Arbeten utifrån anhörigperspektivet fortsätter utvecklas

Anhörigperspektivet fortsätter vara i fokus efter kunskapsresan kring ”Anhörigstöd i framkant” som anordnades 2021–2022.

FOU nu fortsätter ge stöd för utveckling av anhörigstöd och ett anhörigperspektiv som genomsyrar all verksamhet.

Tre vägar framåt:

  • stöd lokalt utvecklingsarbete med t ex uppstartsworkshop/föreläsning
  • nätverksarbete för stöd till lokala strategier/program/policy avseende anhörigperspektiv
  • kunskapsspridning via FoU-café/seminarier.

Samarbetet med forskarteamet vid Jönköping University Hälsohögskola fortsätter under året.

Läs mer här: Anhörigstöd i framkant

Publicerad 2023-04-03