Pilotutbildningar för ”snabbintro” genomförda för att stötta äldreomsorg och LSS

Som ett led i vårt arbete med att erbjuda stöd kring utbrottet av covid-19 har FOU nu testkört en 3-dagars ”snabbintroduktion” för att möjliggöra för ny personal att med kort varsel kunna arbeta inom äldreomsorg och LSS.

En pilot hölls med deltagare från Solna 27–31/3, och sedan en snabbintro med deltagare från Solna och Järfälla 1–3/4.

Lärdomar:

  • De praktiska momenten var mycket uppskattade: Att göra själv med vägledning, t.ex. tvätta händer, använda skyddsutrustning, träna förflyttning, matning, borsta tänder, samt bemötande.
  • Basal hygien och skyddskläder vid covid-19 är viktiga moment. Många deltagare var mycket ovana att ”tänka” basal hygien.
  • Det var värdefullt att förvaltningen/kommunen och de som stod för rekrytering närvarade vid utbildningen och kunde berätta om verksamheterna, praktiska förutsättningar mm.

Utbildningstillfällena möjliggjorde för sammanlagt 18 nya personer blev redo att gå ut och arbeta inom omsorgen. Medarbetare hos oss har under perioden även bidragit till fler introduktioner/utbildningar på plats i regionen.

Då Socialstyrelsen lanserade en ny webbutbildning för ”snabbintro” den 8 april har FOU nu valt att gå vidare med stöd till kommunerna baserat på webbutbildningen.

Läs mer om FOU nu:s arbete med ”snabbintro” här: Stöd för "snabbintro" av ny personal

Publicerad 2020-04-21

Senast ändrad 2020-09-23