Intro om anhörigperspektiv i socialtjänst 7 november

  • 2022-11-07

  • 15.30 - 17

  • Digitalt

Ett kort digitalt seminarium för chefer, ledning med flera som inte deltagit tidigare i kunskapsresan ”Anhörigstöd i framkant”.

Ett kort summerande digitalt seminarium för chefer, ledning med flera som inte deltagit i kunskapsresan ”Anhörigstöd i framkant” tidigare.

Välj mellan tre tillfällen:

Anmälan

Via denna länk, senast 3 november 2022.

Bakgrund

Läsåret 2021/22 genomförde FOU nu i samarbete med Jönköping University Högskola en kunskapsresa ”Anhörigstöd i framkant”. Alla nordvästkommunerna
deltog på olika sätt. Arbetet avslutades med ett digitalt seminarium 8/6 2022, som en avstamp för fortsatt lokal utveckling. Nu i höst fortsätter vi stödja lokal utveckling av anhörigperspektiv och strategier för stöd till anhöriga.

En form för det fortsatta samarbetet är FoU-café/WS kring relevanta teman.

Det här digitala seminariet är en förberedelse inför FoU-café/ws den 14/11 "Vad säger anhöriga?"

Forskning och utveckling