FoU-café/WS - Anhörigstöd i framkant: Vad säger anhöriga?

  • 2022-11-14

  • 13.30 - 16.30

  • FOU nu, Jakobsbergs sjukhus, plan 3

Till er som deltagit tidigare i Kunskapsresan ”Anhörigstöd i framkant” och till nya kollegor, chefer, eller andra intresserade.

Vi är mycket glada över att kunna erbjuda ytterligare ett tillfälle med forskarteamet! Denna gång får vi bland annat ta del av resultatet från deras 3:e delstudie;intervjuerna med anhöriga. Vi kommer också utbyta erfarenheter av utvecklingsarbete och strategier som börjat utvecklas lokalt

Innehåll

  • Vad säger anhöriga? – resultat av forskningsstudie
  • Vad händer lokalt? Erfarenhetsutbyte om lokalt utvecklingsarbete/ lokala strategier för stöd till anhöriga
  • Idéer om nästa steg

Målgrupp

Till kommunerna inom FOU nu, till er som tidigare medverkat i kunskapsresan, till socialchefer och chefer för bistånd, anhörigstöd, äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri, samt andra intresserade.

För er som inte varit med tidigare rekommenderas att delta på förberedande digitalt seminarium – se inbjudan (PDF).

OBS: Evenemanget vänder sig till verksamma i FOU nu:s ägarkommuner.

Anmälan

Via denna länk, senast 7 november 2022.

Bakgrund

Läsåret 2021/22 genomförde FOU nu i samarbete med Jönköping University Högskola en kunskapsresa: ”Anhörigstöd i framkant”. Alla nordvästkommunerna
deltog på olika sätt. Arbetet avslutades med ett digitalt seminarium 8/6 2022, som en avstamp för fortsatt lokal utveckling. Nu i höst fortsätter vi stödja lokal utveckling av anhörigperspektiv och strategier för stöd till anhöriga.

En form för det fortsatta samarbetet är FoU-café/WS kring relevanta teman. Det första tillfället är detta, den 14 november på temat "Vad säger anhöriga?"

Vi erbjuder även ett kort summerande digitalt seminarium; ”Intro om anhörigperspektiv i socialtjänst”, se inbjudan (PDF) här brevid.

Forskning och utveckling