Utvecklingsarbete i gång för förbättrad SIP i Järfälla

En arbetsgrupp bestående av personal från berörda verksamheter har utsetts för att ta fram ett gemensamt synsätt och arbetssätt för SIP för äldre. FOU nu stöttar och bidrar med processledning.

Inom ramen för lokal klustersamordning har Järfälla under 2023 prioriterat ett utvecklingsarbete för förbättrad samverkan kring SIP. En arbetsgrupp bestående av personal från berörda verksamheter har utsetts för att ta fram ett gemensamt synsätt och arbetssätt för SIP för äldre som är konkret, görbart och av värde för den enskilde. De verksamheter som ingår är geriatrik, vårdcentraler och primärvårdsrehab samt kommunens biståndsenhet, hemtjänst och dagverksamhet. Arbetsgruppen har träffats två gånger under maj för att starta upp samverkan och inventera behov och tar nu med sig idéer och testar under sommaren. I höst fortsätter det gemensamma arbetet med att ta fram en lokal modell.

FOU nu bidrar med processledning, modell för samverkan, workshops, dokumentation och lärdomar, samt tidigare erfarenheter i nordväst från arbete som pågår i Solna och tidigare SIP-arbete i Sundbyberg.

Kontakt

För mer information kontakta Emma Granström på FOU nu, emma.granstrom@regionstockholm.se

Publicerad 2023-06-19