Tips: SKR:s Kompetenscenter välfärdstekniks nyhetsbrev

Kompetenscenter välfärdsteknik stöttar kommuner inom områden som rör verksamhetsutveckling av omsorgen av äldre genom digitalisering. Deras nyhetsbrev utkommer regelbundet med information om deras verksamhet.

SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik arbetar med att ge råd, stöd och vägledning för att konkret stödja kommunerna i frågor som bland annat rör förändringsledning, informationssäkerhet, infrastruktur, juridik, nyttorealisering, uppföljning, och upphandling av digitala lösningar. Kompetenscentret tar fram stödmaterial, har en helpdesk samt kan resa ut i landet för att stödja kommuner på plats. Kompetenscentret ger även råd, stöd och vägledning för systematiskt samarbete mellan kommuner.

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik erbjuder alla kommuner som står inför att införa digitala lösningar stöd och coachning i en rad frågor. Stödet kan ges digitalt som tidigare men även med personliga besök i ute i kommunen. Få en inblick i deras verksamhet och vad de kan erbjuda i deras nyhetsbrev:

Kompetenscenter välfärdstekniks nyhetsbrev

Publicerad 2023-05-04