Tips om EU-projekt ämnat att förebygga skörhet bland äldre

Genom EU-projektet POSITIVE hoppas ett forskarlag vid AVC Hässelby/Akalla, Karolinska Institutet och KTH kunna främja proaktivt hälsoarbete i primärvården samt förebygga och minska skörhet bland äldre.

Genom digital hemmaträning för äldre personer med uppkoppling till mobila plattformar och sensorer som mäter rörelser och belastning hoppas man kunna ge verktyg för egenvård där också personal kan följa de äldre på distans. Totalt ska 150 äldre personer och deras närstående inkluderas i studien, från Spanien, Polen och Sverige. I den svenska studien ingår 50 patienter över 70 år som är listade på Hässelby vårdcentral och deras närstående.

Läs mer om samarbetsprojektet på Akademiskt primärvårdscentrums webbplats: Forskningsprojekt POSITIVE ska förebygga skörhet bland äldre

Publicerad 2021-06-22