Presentationer från minikonferensen Fokus funktionshinder 16 mars

Den 16 mars anordnades en digital minikonferens om forskning, utveckling och kompetens i Stockholms län. Det är nu möjligt att ladda ner presentationerna.

Under konferensen, onsdag 16 mars 2022 kl. 13:30–15:00, gavs möjlighet att träffa ett antal aktörer i Stockholms län som på olika sätt arbetar med att stödja utveckling av stöd, vård och omsorg till personer med funktionsnedsättning.

Följande organisationer medverkade med presentationer:

  • Länsstyrelsen
  • Forum Carpe
  • FoUU enheten för Habilitering och Hälsa
  • FoU nu
  • FoU nordost
  • Linköpings universitet
  • Funktionsrätt Stockholms län
  • Independent Living Institute
  • SamMA-projektet
  • Rätt stöd för mig

Presentationerna finns att ladda ner som en gemensam PDF här eller via länk här intill.

Kontakt

För allmän information kontakta Elisabeth Lauritzen på FOU nu, elisabeth.lauritzen@regionstockholm.se

För kontakt med respektive medverkande organisation, se kontaktuppgifter i presentationerna.

Publicerad 2022-03-18

Program och medverkande