Nestor-rapport om hälso- och sjukvård på särskilt boende

Nestor FoU-center har publicerat en rapport där kommunernas hälso- och sjukvårdsuppdrag uppmärksammas.

Rapporten bygger på intervjuer med personer inom hälso- och sjukvård från regionen och kommuner. Intervjuerna ringar in deras upplevelser av hur hälso- och sjukvården har fungerat inom särskilt boende före och under coronapandemin, och synen på möjligheter att ge hälso- och sjukvårdsinsatser som överskrider primärvårdsnivå på säbo.

Rapporten rör den första delstudien, där intervjuer gjorts med sjuksköterskor, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, chefer för hälso- och sjukvårdspersonal, läkare i läkarorganisationer, representanter för ASIH samt avtalshandläggare på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Nästa delstudie är planerad att starta under hösten.

Läs mer på Nestor FoU-centers hemsida

Publicerad 2021-11-15