Webbinarium om olika perspektiv på prioritering av insatser inom socialtjänsten

  • 2023-05-04

  • 13.30 - 15

  • Digitalt

Forte, SBU och Socialstyrelsen bjuder in till ett webbinarium om prioritering av insatser inom socialtjänsten.

Det finns olika effektiva insatser som socialtjänsten kan erbjuda individer. Med obegränsade resurser hade vi kunnat investera i alla. Så ser dock inte verkligheten ut och avvägningar måste göras mellan olika insatser.

Webbinariet belyser frågan om prioriteringar från ett hälsoekonomiskt, etiskt och juridiskt perspektiv samt från ett beslutsfattarperspektiv. Jenny Berg och Johanna Wiss, hälsoekonomer vid SBU, presenterar grunden för hälsoekonomiska analyser och hur de kan informera prioriteringsbeslut inom socialtjänsten. Titti Mattsson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet, diskuterar rättsliga och etiska ramar för prioriteringar inom socialtjänsten. Pernilla Thunander, socialdirektör i Motala kommun, ger en inblick i det systematiska prioriteringsarbete som genomförts i Motala kommun. Samtalet modereras av Knut Sundell, SBU.

Målgrupp

Forskare, doktorander och intresserade yrkesverksamma inom socialtjänsten.

Bakgrund

Webbinariet är en del i en seminarieserie om effektutvärderingar av sociala, psykologiska och beteendemässiga interventioner inom socialtjänstens verksamhetsområden. Seminarieserien arrangeras av Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Forte med syfte att stärka den tillämpade välfärdsforskningen, främja samarbete mellan forskning och praktik samt fånga upp kunskapsbehov och stimulera ny forskning.

Anmälan

Via denna länk

Forskning och utveckling, Seminarium