Webbinarium om ISU (individbaserad systematisk uppföljning)

  • 2022-05-20

  • 13 - 15

  • Digitalt

SKR bjuder tillsammans med regionala samverkans- och stödstrukturer och Socialstyrelsen in till ett webbinarium för att stödja och inspirera i arbetet med individbaserad systematisk uppföljning.

Hur kan de regionala samverkans- och stödstrukturerna stötta kommuners arbete med individbaserad uppföljning?

De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS:erna) har en viktig roll som stöd i arbetet med individbaserad systematisk uppföljning. Men hur kan det se ut i praktiken? Hur kan kommuner samverka kring uppföljning med stöd av sin RSS och hur kan en RSS stötta enskilda kommuner att utveckla kvalitet med hjälp av individbaserad systematisk uppföljning?

Vid detta tillfälle kommer praktiska exempel varvas med presentationer för att inspirera till fler givande samarbeten mellan kommun och RSS.

Datum

20 maj 2022, kl. 13.00-15.30

Plats

Webbsändning med möjlighet att ställa frågor via chatt

Målgrupp

Personal inom socialtjänstens verksamhet som avser att börja eller har börjat arbeta med individbaserad uppföljning. Vi ser gärna att flera personer med olika roller i en verksamhet deltar tillsammans, t.ex. enhetschef, verksamhetsutvecklare och systemförvaltare. Även stödfunktioner i regionala
samverkans- och stödstrukturer är välkomna.

Program

Se inbjudan.

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Via denna länk, senast den 18 maj 2022.

Forskning och utveckling