Webbinarium om individbaserad systematisk uppföljning

  • 2021-11-10

  • 13 - 16

  • Digitalt

Tips! SKR tillsammans med regionala samverkans- och stödstrukturer och Socialstyrelsen bjuder in till ett webbinarium om individbaserad systematisk uppföljning inom äldreomsorg och funktionshinderområdet.

Frågor som kommer att beröras är:

  • Vad står i vägen för individbaserad systematisk uppföljning inom dessa områden?
  • Hur kan man tänka kring uppföljning av stöd i verksamheter där förändring inte alltid är målet?
  • Hur kan strukturerad information från IBIC användas för individbaserad uppföljning?
  • Vilket värde har lokalt utvecklad kunskap från uppföljning för profession och brukare?

Datum

10 november 2021, kl. 13.00-16.00

Plats

Webbsändning med möjlighet att ställa frågor via chatt

Målgrupp

Personal inom socialtjänstens verksamhet som avser att börja eller har börjat arbeta med individbaserad uppföljning och/eller som arbetar med socialtjänstens kvalitetsledningssystem. Vi ser gärna att flera personer med olika roller i en verksamhet deltar tillsammans, t.ex. verksamhetschef, utvecklingsledare och systemförvaltare. Även stödfunktioner i regionala samverkans- och stödstrukturer är välkomna.

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan och program

Läs mer via denna länk. Sista anmälningsdatum är 9 november 2021.

Forskning och utveckling