Vi blir fler och lever allt längre – hur möter vi seniorernas behov?

  • 2024-05-22

  • 13 - 15

  • Digitalt

Socialstyrelsen bjuder in till ett webbinarium med dialog mellan forskare och praktik.

Vi lever idag längre och får generellt fler friska år. Vad innebär detta och hur kan kommunerna stödja seniorerna att ha ett självständigt liv så länge som möjligt? Vilka förebyggande och hälsofrämjande insatser fungerar? Det är några av frågorna som diskuteras vid webbinariet.

Under mötet presenterar nationellt ledande forskare aktuella resultat. Det sker också en dialog mellan forskare och företrädare från några kommuner. Syftet är att bidra till att forskning kommer till nytta för verksamheter inom äldreomsorgen.

Webbinariet är ett samarbete mellan Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg och regeringens äldreforskarråd, på initiativ av äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Målgrupp

Målgrupp för webbinariet är förtroendevalda, chefer och andra yrkesgrupper som arbetar med att utveckla äldreomsorgen. 

Läs mer och anmäl dig

Vi blir fler och lever allt längre – hur möter vi seniorernas behov? - Socialstyrelsen

Forskning och utveckling, Seminarium