Utvärdering av nya arbetssätt i äldreomsorgen – webbinarium från Socialstyrelsen

  • 2024-06-11

  • 9 - 10.15

  • Digitalt via Microsoft Teams

Socialstyrelsen bjuder under våren 2024 in till åtta webbinarier för erfarenhetsutbyte. Webbinarium #8 handlar om utvärdering av nya arbetssätt i äldreomsorgen.

Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg bjuder in till åtta erfarenhetsutbyten för att du som arbetar med verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen ska få möjlighet att:

  • byta erfarenheter och få kontakt med kollegor som arbetar med samma frågor
  • få kunskap, inspiration och nya idéer
  • få exempel hur andra kommuner/verksamheter möter och löser samma utmaningar.

Utbyt erfarenheter med andra verksamhetsutvecklare om utvärdering av nya arbetssätt i äldreomsorgen

Du som arbetar med verksamhetsutveckling inbjuds till ett digitalt erfarenhetsutbyte om utvärdering av nya arbetssätt och projekt.

Upplägg

Socialstyrelsen inleder erfarenhetsutbytet med ett kortare kunskapspass, för att ge inspiration till den fortsatta diskussion som sedan kommer att ske i mindre grupper på Teams. Efter Socialstyrelsens kunskapspass kommer även en kommun att berätta om sina lärdomar och reflektioner kring att göra utvärderingar inom äldreomsorgen.

Frågor som kommer att diskuteras:

  • Varför är det viktigt att utvärdera?
  • Hur vet vi att det blir bättre när vi testar något nytt?
  • Vad blir effekten av förändringen för den enskilde?

Läs mer

Utbyt erfarenheter med andra verksamhetsutvecklare om utvärdering av nya arbetssätt i äldreomsorgen - Socialstyrelsen

Forskning och utveckling, Seminarium