Teambaserat arbetssätt – webbinarium från Socialstyrelsen

  • 2024-04-23

  • 9 - 10.15

  • Digitalt via Microsoft Teams

Socialstyrelsen bjuder under våren 2024 in till åtta webbinarier för erfarenhetsutbyte. Webbinarium #5 handlar om teambaserat arbetssätt.

Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg bjuder in till åtta erfarenhetsutbyten för att du som arbetar med verksamhetsutveckling inom äldreomsorgen ska få möjlighet att:

  • byta erfarenheter och få kontakt med kollegor som arbetar med samma frågor
  • få kunskap, inspiration och nya idéer
  • få exempel hur andra kommuner/verksamheter möter och löser samma utmaningar.

Utbyt erfarenheter med andra verksamhetsutvecklare om teambaserat arbetssätt i äldreomsorgen

Du som arbetar med verksamhetsutveckling inbjuds till ett digitalt erfarenhetsutbyte om teambaserat arbetssätt med inriktning på äldre personer som har sammansatta behov.

Upplägg

Socialstyrelsen inleder erfarenhetsutbytet med ett kortare kunskapspass, Efter kunskapspasset kommer även några kommun- och verksamhetsrepresentanter att berätta om sina erfarenheter av att arbeta enligt ett teambaserat arbetssätt. Dessa exempel ger inspiration till den fortsatta diskussion som sedan kommer att ske i mindre grupper på Teams.

Frågor som kommer att diskuteras:

  • Syftet och fördelar med att arbeta teambaserat
  • Erfarenheter och tips till att införa teambaserade arbetssätt i verksamheter.

Läs mer

Utbyt erfarenheter med andra verksamhetsutvecklare om teambaserat arbetssätt i äldreomsorgen - Socialstyrelsen

Forskning och utveckling, Seminarium